Skip to content

Orde op zaken stellen, in hart, hoofd en leven.

DAT IS WAAR SMJ-ADVIES / ASTRID SCHOORMANS
U GRAAG BIJ HELPT.

Coaching

Als coach bij situaties waarbij zowel ondersteuning op mentaal vlak als op praktische vlak gewenst is. Bij overbelasting ontstaan er in de praktijk namelijk ook vaak problemen op andere levensvlakken. Bijvoorbeeld door spanning in relaties, financiële problemen en verlies van overzicht. Mensen verliezen daarmee de grip op hun leven. 

Mediation

Als mediator bij arbeidsgerelateerde geschillen. Wanneer er spanningen spelen als gevolg van een conflict wil je er graag samen uitkomen. Een mediator helpt daarbij zodat snel duidelijkheid ontstaat. Door haar achtergrond weet Astrid als geen ander wat er kan spelen. Door met elkaar te zoeken naar een duurzame oplossing wordt een goede basis gelegd voor de toekomst.

Drijvende kracht achter SMJ-ADVIES is Astrid Schoormans, van huis uit jurist. Omdat zij geloofde in de mogelijkheden om mensen zélf samen hun problemen te laten oplossen, startte zij als MfN-geregistreerde mediator en richtte in 2013 SMJ-ADVIES op.

Het scheppen van rust en duidelijkheid, het doorvragen naar waar het probleem nu echt zit en aanmoedigen om stappen te zetten tot een oplossing, waren dezelfde stappen die zij als coach benut. Vandaar dat werd besloten om coaching een vaste pijler te laten worden van SMJ-advies.

Door veel betrokken te zijn in arbeidsongeschiktheidssituaties werd op dat gebied veel kennis en ervaring opgedaan. Na haar opleiding aan de School voor Transitie tot Secure Base Coach gaf dat haar de mogelijkheid om meer verdieping in haar werk aan te brengen.

Door haar achtergrond als jurist hanteert Astrid een nuchtere stijl en kan zij gemakkelijk helpen om prioriteiten te scheppen als iemand door problemen in chaos dreigt te belanden. De combinatie van het aanpakken van praktische en mentale problemen geeft haar het meeste voldoening.

De drijvende kracht achter SMJ-ADVIES
Astrid Schoormans