Skip to content

Mediation, onpartijdig oplossen...

Conflicten kosten veel energie. Tijdig ingrijpen kan dit voorkomen. Een neutrale gespreksleider en (MfN-geregistreerde) mediator kan dan de doorslag geven. Als de ander je niet als onpartijdig kan zien is een ervaren buitenstaander cruciaal.

SMJ-advies heeft daarin een voordeel. Het doel van SMJ-advies is namelijk om een gesprek op gang te brengen dat bijdraagt aan een oplossing en niet om de belangen van slechts één partij te dienen. De inhoud van de oplossing wordt bepaald door de betrokkenen zelf. Ook hier is een belangrijke vraag wat verandering in de weg staat. Deelnemers worden uitgedaagd om buiten hun comfort zone te kijken, waarmee verandering wordt  gestimuleerd. SMJ-advies kent

het belang van snelheid maar weet ook wanneer tijd nodig is om een gesprek te laten bezinken. Daarmee wordt voorkomen dat een snelle oplossing een korte levensduur heeft.
SMJ-advies richt zich met name op mediations op het vlak van menselijke samenwerking, zoals arbeidsgeschillen. Voor mediation is SMJ-advies aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland. Klik hier voor meer informatie.

Een praktijkvoorbeeld

Martijn en Bas

Ik heb hen allebei vooraf gesproken. Bij hen allebei merk je dat ze het jammer vinden dat de goede band zoals ze die eerder hadden, weg is. Gesprekken samen leverden niets op en uiteindelijk was het de bedrijfsarts die hen mediation adviseerde.

Aan tafel  komt het wantrouwen ter sprake. Hoe kon het nou zo lopen?

Het doet hen allebei veel, het gesprek.

Onduidelijke communicatie bleek de grote boosdoener. Toch moeten ze constateren dat afscheid onafwendbaar is. Met een warme en stevige handdruk sluiten ze het gesprek af. Soms loopt het nu eenmaal zo..