Skip to content

Vind je ruimte door een integrale aanpak.

Veel werkgevers lopen er tegenaan: signalen van ernstige spanning bij medewerkers die daardoor minder goed functioneren. Deze spanning, of die nu door privéomstandig- heden ontstaat of door omstandigheden op het werk, raakt daarmee ook het werk zelf.

SMJ-advies heeft ruime ervaring in het samen oplossen van conflicten, maar ook zicht op psychische belemmeringen die dit bemoeilijken. De combinatie van de aanpak van praktische problemen en daarnaast ook van psychische obstakels is uniek.

Doordat zowel praktische als mentale problemen worden aangepakt krijgt herstel meer ruimte wat zowel voor de medewerker als de werkgever van belang is. Want een medewerker die vat heeft op zijn/haar leven zal ook op het werk beter functioneren.

Praat en wordt sterker.

Herinner je gisteren en
denk vanuit het nu